top of page

העברה ללא תמורה (עסקת מתנה) ככלי לגיטימי לתכנון מס

אתחיל מציטוט של סבתי האהובה עליה השלום, אשר נהגה לומר : "טוב לתת כשהיד עוד חמה" כאשר היא מתכוונת לכך שהיא איננה מעוניינת לחכות ליום שבו תשוב לבית עולמה, והיא רוצה לתת לילדיה ונכדיה מתנות עוד בעודה בחיים. מעבר להגשמת הצורך הרגשי בנתינת מתנות לקרוביך באופן שמרחיב את ליבו של נותן המתנה ומסייע למקבל, יש יתרונות לעסקת מתנה גם בפן המיסוי.


העברה ללא תמורה המכונה גם "עסקת מתנה" נחשבת לעסקה במקרקעין לכל דבר ובדומה לכל עסקה אחרת היא מחויבת ברישום, בדיווח לרשויות המס ובתשלום מס בשיעורים משתנים.לא רבים יודעים זאת, אבל בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ניתן לקבל הטבות מס משמעותיות ביותר כאשר מעבירים נכס בין קרובי משפחה ללא כל תמורה (לעניין זה, גם תמורה נמוכה שאינה משקפת את מחיר השוק נחשבת לתמורה). ולכן בהקשר הזה חשוב להקפיד שלא הועברה כל תמורה במהלך העסקה.


סעיף 62 לחוק קובע כי ניתן למכור זכות במקרקעין ללא תמורה (עסקת מתנה) מיחיד לקרובו בפטור מלא ממס שבח. לעניין מס רכישה, בהעברה ללא תמורה מקבל המתנה ישלם רק שליש (1/3) ממס הרכישה שאותו רוכש היה משלם לו היה רוכש את הדירה בשווי כסף, בהתאם למדרגות מס הרכישה הרלוונטיות עבורו.


מיד עולה השאלה מהי ההגדרה של "קרוב" בהתאם לחוק? באופן די אבסורדי אין אחידות בהגדרת "קרוב" בהתאם לחוק ויש שוני בין מי שמוגדר קרוב לצורך תשלום מס שבח ובין מי שמוגדר קרוב לצורך תשלום מס רכישה. בהתאם לסעיף 1 לחוק, המגדיר קרוב לצורך תשלום מס שבח, קרוב הוא:

"קרוב" לאדם פלוני –

(1) בן-זוג;

(2) הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה;

(3) אח או אחות ובני-זוגם;

(4) איגוד שהוא בשליטתו;


לעומת זאת, בהתאם לתקנות מס רכישה, קרוב לצורך תשלום מס רכישה הוא:


"קרוב" - בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חדשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות;


שימו לב למשל כי כאשר נכד מעביר במתנה לסבתו זכות במקרקעין, הרי שהעברה זו תהנה מפטור ממס שבח אולם לא תוכל לקבל את ההקלה לעניין תשלום של שליש (1/3) בלבד ממס הרכישה. לכן חשוב לבדוק מבעוד מועד את ההגדרות הרלוונטיות כדי לתכנן את העסקה בהתאם.


העובדה שמדובר בעסקה אטרקטיבית מבחינת תשלום המס, גרמה לכך שעסקאות מהסוג הזה הפכו כר פורה לתכנוני מס לגיטימיים ולכאלה שקצת פחות. אתן דוגמה לתכנון מס לגיטימי אשר צופה פני עתיד ועושה שימוש בכלי זה של עסקת מתנה: לצורך הדוגמה נניח שא' הוא אדם מבוגר אשר במהלך השנים עבד קשה וצבר ממון רב וכעת בבעלותו 2 דירות. נכון להיום אם א' נפטר יורשיו לא יוכלו להנות בעתיד מפטור ממס שבח במכירת הזכות שהתקבלה בירושה לצד ג'. ואם מדובר בדירה שנרכשה לפני שנים רבות סביר להניח שהם יאלצו לשלם מס שבח בגובה של עשרות עד מאות אלפי ש"ח (כמובן בהתאם לגובה השבח שנצבר) נכון להיום קשה לדעת מראש את שיעור מס השבח היות והוא מורכב משיעורים שונים עבור כל תקופת שבח, אך בשנים האחרונות מדובר (בדומה למס רווחי הון) בשיעור של 25% אחוז מס מהרווח.


לעומת זאת, אם א' היה מעביר את אחת מדירותיו במתנה עוד בחייו ליורשיו העתידיים, יורשיו היו נהנים מתשלום מס רכישה בשיעור של שליש (1/3) בלבד ממס הרכישה אשר היו אמורים לשלם בעסקה רגילה. למשל אם מדובר בדירה בשווי של 2 מיליון ₪, ולמקבלי המתנה יש עוד דירה הם היו אמורים לשלם 8% מ-2 מיליון שזה לא פחות מ-160,000 ₪. כעת כשהדירה מועברת במתנה הם ישלמו שליש בלבד – כ-53,333 ₪ בלבד – בהחלט הטבה משמעותית. בנוסף לכך מקבלי המתנה יהנו מפטור מלא ממס שבח במכירת הדירה לצד ג', בהנחה שמדובר בדירתם היחידה ובכפוף לכך שהם הקפידו על תקופת צינון שבין שנה אחת ל-4 שנים בהתאם לחוק. רק כדי לסבר את האוזן, בהנחה שהדירה שווה 2 מיליון ₪ ייתכן מאוד שצברה שבח בגובה מיליון ₪, כך שאם המוכרים היו מוכרים את הנכס ללא פטור הם היו אמורים לשלם מס בשיעור של לערך 250,000 ₪ (כרבע מיליון!!) כעת כאשר העבירו את הנכס במסגרת עסקת מתנה – יוכלו המוכרים להנות מפטור מוחלט ממס שבח ולחסוך כרבע מיליון ₪.


יש גם חסרונות?


יחד עם זאת, לא כל הנוצץ הוא זהב, ויש גם מספר חסרונות לשימוש בכלי הזה שנקרא עסקת מתנה. בהתאם לחוק המתנה, תשכ"ח-1968, החסרון העיקרי הוא האפשרות של נותן המתנה להתחרט ולחזור בו, בהתקיימם של תנאים מסוימים כמו הרעה משמעותית במצבו הכלכלי של נותן המתנה, ובתנאי שמקבל המתנה לא שינה את מצבו הכלכלי לרעה בהסתמך על הצפי לקבלת המתנה, למשל בסיטואציה שבה לקח הלוואות בריבית גבוהה או משכנתה בהסתמכו על קבלת המתנה. או אפילו כאשר נמנע מלהשתתף בהגרלות של "מחיר בהנחה" במסגרתן מגריל משרד השיכון דירות בהנחה, והכל על בסיס הבטחותיו של נותן המתנה.

אפשרות נוספת לנותן המתנה לחזור בו, היא התנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפיי נותן המתנה. על נותן המתנה להוכיח כי מקבל המתנה התנהג אליו באופן מחפיר וכי ההתנהגות הזאת איננה כתוצאה מההתנהגות של נותן המתנה עצמו. לעניין זה יפים דבריו של שופט העליון לשעבר יעקב טירקל בע"א 350/96‏ א' וייסר ואח' נ' שביט ואח: " לאור אופייה המיוחד של המתנה וחובת תום-הלב של המקבל, אין לפרש את הביטוי "התנהגות מחפירה" לפי משמעותו הרגילה, אלא לפי המשמעות שיש לתת לו על רקע מערכת היחסים שבין נותן המתנה ומקבל המתנה. לדוגמה, מילת גנאי, אמירה של זלזול ואפילו עקימת פרצוף, שייחשבו עניין של מה בכך על רקע מערכת יחסים אחרת, משמעותן רעה וחמורה כאשר מדובר בנותן מתנה ובמקבלה".


לסיכום


בהנחה שאתם או הקרובים שלכם, מחזיקים במספר נכסים, כדאי לכם לשקול בכבוד ראש להיעזר בכלי הנפלא הזה של עסקת מתנה, לסור למשרדם של אנשי מקצוע הבקיאים בחוק ובפסיקה ולעבוד יחדיו על תכנון מס לגיטימי הצופה פני עתיד. שימו לב כי חרף העובדה שמדובר בכלי מעולה, יש לו גם חסרונות כפי שפורט לעיל. אך כיום, כאשר מחירי הדירות מאמירים מיום ליום מדובר בחסכון שעשוי להיות משמעותי ביותר ולחסוך לכם מאות אלפי שקלים ואף צפוי לעלות עם השנים בהתאם לעליית מחירי הנדל"ן.יובהר כי אין באמור להוות שירות משפטי מכל סוג, לצורך ייעוץ פרטני יש לפנות לעו"ד המתמחה בתחום.

Comments


bottom of page